Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Aktuálně

Kurzy pro AP - PODZIM 2019

Na druhou polovinu roku 2019 jsme vypsali termíny kurzů pro asistenty pedagoga v Praze a Ostravě.

Metodické setkání k tvorbě Profilu na jednu stránku ve škole, TEPLICE (duben 2019)

Profil na jednu stránku je souhrnem informací o dítěti či mladém člověku a způsobech podpory. Pomáhá ujasnit silné stránky, možnosti a způsoby podpory. Lze ho využívat ve škole jako jeden z nástrojů pro efektivní začlenění, je také dobrým základem i při tvorbě IVP.

Šablony pro školy

Přihlaste se na jarní termíny akreditovaných seminářů v rámci tzv. šablon pro školy zaměřených na inkluzivní vzdělávání!

o nás

Kdo jsme a co děláme?

Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vznikl v lednu 2015 s cílem podpořit rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice a to pořádáním kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky.

Nadační fond Rytmus je součástí aktivit nestátní neziskové organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., která byla založena roku 1994.

Proč si zvolit právě nás?

Konstruktivně hledáme možnosti i tam, kde to buď není obvyklé, nebo tam, kde se zdá, že žádné není. Společně s učiteli vymýšlíme konkrétní podporu pro konkrétní žáky a třídy. V praxi užíváme přístup zaměřený na člověka. Využíváme nástroje a metody, které umožňují vidět v každém dítěti jeho potenciální přínos pro celek – třídu, společnost.

Chci se dozvědět více

Stovky spokojených účastníků

Od založení Nadačního fondu Rytmus v roce 2015 jsme do konce roku 2018 proškolili již 1440 lidí. Typicky se jedná o pedegogické a sociální pracovníky, rodiče a další zájemce o inkluzivní vzdělávání, se kterým máme zkušenosti už od roku 1994. V současnosti je největší zájem o kurzy pro asistenta pedagoga.  

Projekt Kolaboratorium

Od září 2017 realizujeme projekt Kolaboratorium, který je všemi svými aktivitami zaměřen na podporu kvalitního vzdělávání dětí s mentálním postižením v běžných mateřských a základních školách. Projekt zahrnuje různorodé aktivity od přímé práce se začleněnými dětmi, přes spolupráci s rodiči a stáže pro učitele, až po osvětovou akci Týden pro inkluzi.

Součástí projektu je nabídka zprostředkování odborníků, kteří mohou pomoci řešit problematické situace spojené se společným vzděláváním běžných dětí s dětmi s mentálním postižením. Více o projektu.

Mám zájem o kurz nebo seminář