Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

o nás

Kdo jsme a co děláme?

Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vznikl v lednu 2015 s cílem podpořit rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice a to pořádáním kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky.

Nadační fond Rytmus je součástí aktivit nestátní neziskové organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., která byla založena roku 1994.

Proč si zvolit právě nás?

Konstruktivně hledáme možnosti i tam, kde to buď není obvyklé, nebo tam, kde se zdá, že žádné není. Společně s učiteli vymýšlíme konkrétní podporu pro konkrétní žáky a třídy. V praxi užíváme přístup zaměřený na člověka. Využíváme nástroje a metody, které umožňují vidět v každém dítěti jeho potenciální přínos pro celek – třídu, společnost.

Chci se dozvědět více

Školy, kde jsme už kurzy realizovali

Ve školním roce 2014/2015 jsme proškolili celkem 116 pedagogů v 7 školách v České republice. Největší zájem byl o semináře Inkluzivní vzdělávání v praxi a Efektivní vyučovací techniky v inkluzivní třídě.

Workshopy a školení připravíme
i pro vaši školu

Rádi připravíme dílnu pro třídy na základě vašich konkrétních požadavků a potřeb. Vyberte si z naší nabídky.

Mám zájem o kurz nebo seminář