Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Aktuálně

NF Rytmus a rok 2018

Rok 2018 patří v historii Nadačního fondu Rytmus k velmi úspěšným! Co všechno máme za sebou a co nového chystáme?

Kurzy pro asistenty pedagoga nově v Jihlavě!

Už teď se můžete přihlašovat na jarní běh kurzu pro asistenty pedagoga v Jihlavě!

Studium pro asistenty pedagoga - termíny JARO 2019

Na první polovinu roku 2019 jsme vypsali termíny kurzů pro asistenty pedagoga v Praze, Brně a Ostravě.

o nás

Kdo jsme a co děláme?

Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vznikl v lednu 2015 s cílem podpořit rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice a to pořádáním kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky.

Nadační fond Rytmus je součástí aktivit nestátní neziskové organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., která byla založena roku 1994.

Proč si zvolit právě nás?

Konstruktivně hledáme možnosti i tam, kde to buď není obvyklé, nebo tam, kde se zdá, že žádné není. Společně s učiteli vymýšlíme konkrétní podporu pro konkrétní žáky a třídy. V praxi užíváme přístup zaměřený na člověka. Využíváme nástroje a metody, které umožňují vidět v každém dítěti jeho potenciální přínos pro celek – třídu, společnost.

Chci se dozvědět více

Stovky spokojených účastníků

Od založení Nadačního fondu Rytmus v roce 2015 jsme do konce roku 2017 proškolili již 1033 lidí. Typicky se jedná o pedegogické a sociální pracovníky, rodiče a další zájemce o inkluzivní vzdělávání, se kterým máme zkušenosti už od roku 1994.

V současnosti je největší zájem o kurzy pro asistenta pedagoga.  

Workshopy a školení připravíme
i pro vaši školu

Rádi připravíme dílnu pro třídy na základě vašich konkrétních požadavků a potřeb. Vyberte si z naší nabídky.

Mám zájem o kurz nebo seminář