Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> NF Rytmus a rok 2018

NF Rytmus a rok 2018

Rok 2018 patří v historii Nadačního fondu Rytmus k velmi úspěšným! Co všechno máme za sebou a co nového chystáme?

V roce 2018 jsme uspořádali 15 kurzů určených budoucím asistentům pedagoga. Nově jsme se zaměřili na tzv. šablony pro školy týkající se inkluzivního vzdělávání a vypsali 4 termíny. V rámci Týdne pro inkluzi 2018 jsme uspořádali kurz s britskými odborníky Colinem Newtonem a Derekem Wilsonem z organizace Inclusive solution na téma vytváření Kruhu přátel.

Naše kurzy si v roce 2018 vybralo celkem 407 lidí. Byl to pořádně nabitý rok a všem účastníkům, kteří si naše kurzy vybrali, děkujeme.

Co chystáme do roku 2019?

Naší snahou je udržovat kvalitu a aktuálnost jednotlivých kurzů na co možná nejvyšší úrovni. Ke konci roku 2018 jsme si nechali kurzy pro asistenty pedagoga „prověřit“ pohledem zvenčí, abychom se ujistili, že to co děláme je správně.

Zpět