Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Platební podmínky - šablony

Platební podmínky - šablony

Šablony pro školy

Cena: 3 200,- 

Postup pro odhlášení ze semináře a storno poplatky

Odhlášení ze semináře lze provést e-mailem nebo telefonicky (vladislava.krskova@rytmus.org, 734 441 119). V případě zrušení Vaší účasti na semináři méně než 7 dnů před jeho začátkem Vám budeme účtovat 500 Kč za administrativní úkony spojené s Vaší přihláškou. Pokud se semináře nezúčastníte a neseženete za sebe náhradníka, budeme Vám účtovat plnou cenu semináře. Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami. Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání semináře. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze seminář buď přesunout, nebo zrušit bez stornopoplatků.

Slevy

Studentům prezenčního studia poskytujeme slevu 25% z ceny. Nutno předložit potvrzení o studiu.

Osobní údaje

Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pro potřeby evidence účasti na semináři. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zpět