Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Šablony pro školy

Šablony pro školy

V průběhu minulého roku jsme poprvé otevřeli čtyři dvoudenní akreditované semináře v rámci tzv. šablon pro školy, zaměřených na inkluzivní vzdělávání. Cílovou skupinou těchto seminářů jsou primárně učitelé prvního a druhého stupně základních škol a učitelé v mateřských školách.

Kurzy vedou zkušené lektorky a ze zpětných vazeb víme, že účastníci z kurzu odcházejí spokojení a obohacení o nové informace, díky kterým mohou svou práci zlepšovat.

Neváhejte a přihlaste se už teď na termíny v květnu a červnu! 

Co jsou Šablony pro školy?

Aktivní projektová výzva všem mateřským a základním školám, vyhlášená MŠMT v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Šablony podporují společné vzdělávání, zavádění nových metod do výuky, profesní rozvoj pedagogů a propojení teoretické části výuky s praxí.

Díky šablonám mohou jednotlivé školy financovat např. školní asistenty, speciální pedagogy, psychology a jejich další vzdělávání. Velká část prostředků je stále k dispozici. Žádosti je možné podávat do 28. června 2019.   

Úplné informace a možnost podat žádost naleznete na webu MŠMT:

Zpět