Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Partneři a spolupráce

Kontakty

Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro DVPP
Londýnská 81, Praha 2 – Vinohrady, 120 00

Tel: +420 224 251 610
IČ: 03243648
Identifikátor právnické osoby: 691007306
Fiobanka číslo účtu: 2500718915/2010

 

Kurzy Praha

Jana Rimbalová

jana.rimbalova@rytmus.org
+420 737 248 459

Kurzy Ostrava

Lukáš Horyna

lukas.horyna@rytmus.org
+420 734 441 119

Kurzy Brno

Vladislava Kršková

vladislava.krskova@rytmus.org
+420 605 248 490

Kdo je kdo

Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro DVPP

face

Jana Rimbalová

Koordinátorka kurzů v Praze, nabídky pro školy
jana.rimbalova@rytmus.org
+420 737 248 459

face

Vladislava Kršková

Koordinátorka kurzů v Brně a lektorka
vladislava.krskova@rytmus.org
+420 605 248 490

face

Lukáš Horyna

Koordinátor kurzů v Ostravě
lukas.horyna@rytmus.org
+420 734 441 119

face

Pavla Baxová

Předsedkyně správní rady
pavlab@rytmus.org
+420 604 112 379

face

Jitka Zimová

Ředitelka školského zařízeníNaši lektoři
 

face

Michaela Antalíková Němcová

Vystudovala Státní konzervatoř, posléze sociální pedagogiku a teologii na VOŠ Jabok. Učila na 1. st. běžné základní školy, ale také na základní škole s Montessori programem. V její třídě vždy byly začleněny děti se znevýhodněním, ať zdravotním, mentálním nebo sociálním.

face

Mgr. Pavla Baxová

Vystudovala FF UK v Praze, absolventka vzdělávacích kurzů organizovaných americkou nadací JDC, praxe v oboru 17 let, vedoucí SPC v Praze 6 (1996-2000), od roku 2000 ředitelka Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., výcvik v supervizi a systemickém managementu, zahraniční stáže,

face

Mgr. Lenka Felcmanová

Je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Působí jako vysokoškolský pedagog na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vyučuje předměty zaměřené na speciálněpedagogickou diagnostiku a poradenství, podporu vzdělávání žáků

face

PhDr. Ilona Fialová, PhD.

Vystudovala obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2004 je odbornou asistentkou na Katedře speciální pedagogiky PdF MU, se zaměřením na somatopedii a více vad, inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

face

Mgr. Martina Mazánková

Vystudovala obor speciální pedagogika pro učitele na UM v Brně. V současné době studuje obor Ergoterapie na UJEP v Ústí nad Labem. Pracovala jako osobní asistentka v denním stacionáři pro lidi s mentálním postižením a autismem, kde se zabývala i tanečně pohybovou terapií.

face

PaedDr. Blanka Bartošová

Má tři děti, manžela, vnoučata, zetě, bratra, rodiče. Zajímají ji lidské vztahy a silné životní příběhy. Nedá dopustit na své gymnázium, které jí bylo v dobách temné totality ostrovem svobody a názorového tříbení. Chtěla studovat medicínu, místo toho pobyla tři semestry na stavební fakultě ČVUT,

face

Mgr. Markéta Dobiášová

Vystudovala obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2010 se aktivně věnuje tematice hyperaktivity a neklidu (ADHD) prostřednictvím skupinové a individuální práce s dětmi a jejich rodiči, na toto téma napsala obě diplomové práce.