Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Platební podmínky

 

Ilustrace

Platební podmínky

datum:  9. březen 2016
čas:  9 - 17 hodin
místo: Praha, bude upřesněno
lektoruje: Michaela Antalíková
cena: 1 600,- Kč
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Platební podmínky

Nejprve se přihlaste prostřednictvím online přihlášky, tlačítko naleznete pod základními informacemi k Vámi vybranému kurzu. Seminář uhraďte podle instrukcí níže. Přihlášení přihlášky a platby Vám potvrdíme e-mailem. Fakturu jako doklad o zaplacení Vám předáme na semináři. Cca týden před konáním Vám zašleme e-mailem podrobné informace.

Seminář Tvorba a využití individuálního vzdělávacího plánu

Částku zašlete na číslo účtu: 27–2285770277/0100 (Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.)
Cena: 1 600,-
Variabilní symbol: 09032016

Částku prosím uhraďte nejpozději 7 dní před začátkem kurzu.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu.

V případě, že neuvedete správný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu do zprávy pro příjemce, nebudeme schopni rozpoznat osobu, za kterou je kurzovné uhrazeno. Proto Vás prosíme, abyste dodrželi naše požadavky platby z důvodu identifikace platby.

Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky (lucie.soukupova@rytmus.org, 733 185 689). V případě zrušení Vaší účasti na kurzu méně než 7 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami. Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez stornopoplatků.

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

Jak se kurz líbil účastníkům?


"Kurz mi přinesl nové poznatky o rozsahu a možnostech při vytváření individuálních plánů a zkušenosti ostatních. Poznatky využiji jak v soukromí, tak i v budoucím plánovaném odborném poradenství pro děti s hendikepem. Lektorka byla úžasná. Je skvělé, že dokázala svůj výklad podložit zkušenostmi z praxe. Přeji hodně spokojených posluchačů."

"Kurz mi přinesl hlubší vhled do problematiky s ohledem na růst dítěte. Určitě využiji poznatky v praxi, plány budu dělat konkrétněji a podrobněji."

"Vím lépe, jak přistupovat k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Kurz mi pomohl více konkretizovat metody v individuálním plánování a naučila jsem se, jak tvořit a využívat individuální plán při výuce. Budu při výuce tvořivější."

"Kurz mi přinesl nové informace, poznatky a nápady. Poznatky využiji nejen při plánování a vzdělávacím procesu ale i inspiraci pro moji další práci. Informace budu předávat kolegyním a kolegům. Byl to výborně strávený čas."

 

 

Zpět na kurzy