Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Aktuálně

Termíny kurzů pro asistenty pedagoga na podzim a zimu

Na podzim 2021 jsme vypsali termíny akreditovaných on-line kurzů pro asistenty pedagoga.

o nás

Kdo jsme a co děláme?

Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vznikl v lednu 2015 s cílem podpořit rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice a to pořádáním kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky.

Nadační fond Rytmus je součástí aktivit nestátní neziskové organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., která byla založena roku 1994.

Proč si zvolit právě nás?

Konstruktivně hledáme možnosti i tam, kde to buď není obvyklé, nebo tam, kde se zdá, že žádné není. Společně s učiteli vymýšlíme konkrétní podporu pro konkrétní žáky a třídy. V praxi užíváme přístup zaměřený na člověka. Využíváme nástroje a metody, které umožňují vidět v každém dítěti jeho potenciální přínos pro celek – třídu, společnost.

Chci se dozvědět více

Stovky spokojených účastníků

Od založení Nadačního fondu Rytmus v roce 2015 jsme do konce roku 2019 proškolili již 1907 lidí. Typicky se jedná o pedegogické a sociální pracovníky, rodiče a další zájemce o inkluzivní vzdělávání, se kterým máme zkušenosti už od roku 1994. V současnosti je největší zájem o kurzy pro asistenta pedagoga.  

Projekt Kolaboratorium

Od září 2017 realizujeme projekt Kolaboratorium, který je svými aktivitami zaměřen na podporu kvalitního vzdělávání dětí s mentálním postižením v běžných MŠ a ZŠ. 

Součástí projektu je nabídka zprostředkování odborníků, kteří mohou pomoci řešit problematické situace spojené se společným vzděláváním běžných dětí s dětmi s mentálním postižením. Více o projektu.

Mám zájem o kurz nebo seminář