Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Partneři a spolupráce

Kontakty

Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro DVPP
Londýnská 81, Praha 2 – Vinohrady, 120 00

Tel: +420 224 251 610
IČ: 03243648
Identifikátor právnické osoby: 691007306
Fiobanka číslo účtu: 2500718915/2010

 

Kurzy Praha

Jana Rimbalová

jana.rimbalova@rytmus.org
+420 737 248 459

Kurzy Ostrava

Lukáš Horyna

lukas.horyna@rytmus.org
+420 734 441 119

Kurzy Brno

Vladislava Kršková

vladislava.krskova@rytmus.org
+420 605 248 490

Kdo je kdo

Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro DVPP

face

Jana Rimbalová

Koordinátorka kurzů v Praze, nabídky pro školy
jana.rimbalova@rytmus.org
+420 737 248 459

face

Vladislava Kršková

Koordinátorka kurzů v Brně a lektorka
vladislava.krskova@rytmus.org
+420 605 248 490

face

Lukáš Horyna

Koordinátor kurzů v Ostravě
lukas.horyna@rytmus.org
+420 734 441 119

face

Pavla Baxová

Předsedkyně správní rady
pavlab@rytmus.org
+420 604 112 379

face

Jitka Zimová

Ředitelka školského zařízeníNaši lektoři
 

face

Michaela Antalíková, DiS.

Organizace práce ve škole a vytváření inkluzivního prostředí.

face

PhDr. Kamila Balharová

Žák se SPÚ a jeho podpora při vzdělávání.

face

PaedDr. Blanka Bartošová

Komunikační dovednosti, vedení rozhovoru, augmentativní a alternativní komunikace

face

Mgr. Pavla Baxová

Inkluze, integrace, vymezení základních pojmů. Žák s mentálním postižením a jeho podpora při vzdělávání.

face

Mgr. Jana Csémy

Žák s poruchou autistického spektra a jeho podpora při vzdělávání.

face

Mgr. Markéta Dobiášová

Podpora sociálních dovedností hyperaktivních a neklidných dětí.

face

Mgr. Veronika Doležilová

Základní právní předpisy.

face

PhDr. Ilona Fialová, PhD.

Typy zdravotního postižení - úvod, žák s tělesným postižením a jeho podpora ve vzdělávání.

face

Mgr. Ľubomír Franer

Žák se zrakovým postižením a jeho podpora při vzdělávání.

face

Ing. Markéta Gottvaldová

Organizace práce v mateřské škole, vytváření inkluzivního prostředí.

face

Mgr. Martina Hájková

Typy zdravotního postižení.

face

Mgr. Magdaléna Holubová

Poruchy autistického spektra.

face

Mgr. Lada Chudomelová

Žák se sluchovým postižením a jeho podpora při vzdělávání.

face

PaedDr. Terezie Kochová

Žák se zrakovým postižením a jeho podpora při vzdělávání.

face

Mgr. Kamila Koncova

Žák se zrakovým postižením a jeho podpora při vzdělávání.

face

Andrea Kostrhounová

Žák se SPÚ a jeho podpora při vzdělávání.

face

Mgr. Pavel Košák

Žák ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

face

Mgr. Vladislava Kršková

Úvod, inkluze, první pomoc, žák s  mentálním postižením a jeho podpora při vzdělávání.

face

Mgr. Jana Kurfürstová

Poruchy autistického spektra.

face

Mgr. Olga Kusá

Žák ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a týmová spolupráce v podpoře dítěte se SVP.

face

Mgr. Klára Matuštíková

Poruchy autistického spektra.

face

Mgr. Martina Mazánková

Typy zdravotního postižení - úvod, žák s tělesným postižením a jeho podpora ve vzdělávání, služby pro rodiče a komunikační dovednosti.

face

Mgr. Lucie Obrovská, Ph. D.

Základní právní předpisy.

face

Mgr. Markéta Olbertová

Organizace práce v základní škole a vytváření inkluzivního prostředí.

face

Mgr. Šárka Pantůčková

Asistent pedagoga a jeho úloha při vzdělávání.

face

Mgr. Dagmar Pekařová

Žák s mentálním postižením a jeho podpora při vzdělávání, praktické hledisko.

face

Ivana Simandlová

Organizace práce v mateřské škole a vytváření inkluzivního prostředí.

face

Lenka Skálová

První pomoc dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.

face

Eva Sošková, DiS.

Žák ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

face

Kateřina Soudná

Služby pro rodiny s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenská zařízení.

face

Mgr. Veronika Škopová

Profil na jednu stránku a týmová spolupráce v podpoře dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

face

Mgr. Ivona Špačková

Organizace práce v mateřské škole a vytváření inkluzivního prostředí.

face

Mgr. Alexandra Vavrošová

Organizace práce v základní škole a vytváření inkluzivního prostředí.

face

Mgr. Veronika Vítová

Žák s tělesným postižením a jeho podpora při vzdělávání.

face

Mgr. Lenka Zárubová

Žák se specifickými poruchami učení a jeho podpora při vzdělávání (výuka čtení, psaní, specifika…).

face

Mgr. Alexandr Zvonek

Žák se sluchovým postižením a jeho podpora při vzdělávání.

face

Mgr. Radka Kulichová

Žák se sluchovým postižením a jeho podpora při vzdělávání - asistentka.