Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Efektivní začlenění žáka se SVP

 

Ilustrace

Efektivní začlenění žáka
se SVP

datum:  20. duben 2016
čas:  12:30 - 16:30 hodin
místo: Rytmus, Londýnská 81, Praha 2
lektoruje: Pavla Baxová
cena: 950,- Kč
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Efektivní začlenění žáka
se SVP

Jste učitelka/učitel na základní škole a chcete vědět, co udělat pro začlenění dítěte s postižením či jiným znevýhodněním? Máte ze začlenění obavy? Jak se připravit? Co funguje? Co je přínosné pro dítě, rodinu i Vás jako učitele?

Pomůžeme Vám připravit se na příchod žáka se zdravotním postižením do školy, třídy, z pohledu potřeb vztahových, sociálních, komunikačních. Nabízíme Vám prožitkový seminář, který Vám pomůže mapovat potřeby žáka, jeho silné stránky, způsob komunikace s ním a jeho rodiči.

Co Vám kurz přinese?

 • informace potřebné pro přípravu na příchod žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • naučíte se efektivně definovat vzdělávací cíle vzhledem k individuálním potřebám žáků
 • informace o tom, jak sestavit individuální vzdělávací plán (IVP) tak, aby byl nástrojem, který Vám pomůže při každodenní pedagogické práci se začleněným žákem
 • seznámení s nástrojem Přístupu zaměřeného na člověka, který může být základem
  pro IVP

Jaká jsou témata kurzu?

 • Co už mám a co ještě jako učitel potřebuji? Budeme zjišťovat, jaká je Vaše konkrétní situace a jaké zdroje pomoci se v ní nacházejí.
 • Mapování potřeb žáka.  Pro efektivní začlenění žáka se SVP zjišťujeme jeho potřeby (zdravotní, vzdělávací i sociální) a jeho silné stránky.
 • Jak mluvit s dítětem s postižením a jeho rodiči? Jak nastavit spolupracující vztah s rodiči? K čemu to bude dobré? Nastavení spolupracujícího vztahu s rodiči je základem efektivního začlenění žáka.
 • Přístupy zaměřené na člověka. Nástroje využitelné při začleňování podporující přirozené sociální interakce a vztahy ve třídě.
 • Týmová spolupráce.  Možnosti podpory žáka i pedagoga díky kvalitní týmové spolupráci. Spolupráce v týmu je součástí prevence syndromu vyhoření.

Pro koho je kurz určen?

 • pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří začleňují děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole
 • kapacita kurzu je maximálně 20 účastníků

Akreditace:

 • seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP

Informace našich lektorech naleznete zde

Kontakt:

Jana Rimbalová - koordinátorka kurzů s inkluzivní tématikou
jana.rimbalova@rytmus.org, 737 248 459 

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

Jak se kurz líbil účastníkům?


"Seminář mi přinesl hodně nového. Paní Němcová byla vynikající lektorka. Učili jsme se různým cvičením, hrám, které můžeme využívat v praxi."

"Naučila jsem se nové způsoby výuky, vyzkouším si některé při vlastní praxi. To velmi oceňuji. Forma předávání informací byla skvělá, živá a tvůrčí."

"Seminář mi přinesl metody, jak navázat kontakt s dítětem, jak s ním při práci postupovat a jak komunikovat. Seminář byl názorný, sdíleli jsme zkušenosti."

"Získala jsem spoustu podnětů k zamyšlení. Seminář hodnotím velmi pozitivně. Lektorka podala vše velmi srozumitelnou a hravou formou. Moc děkuji."

 

 

Zpět na kurzy