Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> I/2.3 - Týmová práce v inkluzívní mateřské škole, strategické postupy při začleňování dětí s SVP, Brno

 

Ilustrace

I/2.3 - Týmová práce v inkluzívní mateřské škole, strategické postupy při začleňování dětí s SVP, Brno

datum:  28. března 2018
29. března 2018
čas:  9:00 - 15:30
místo: Sál Slévárny Vaňkovka, Brno, 602 00
lektoruje: Š. Pantůčková, V. Kopřivová a M. Mazánková
cena: 3 200 Kč
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

I/2.3 - Týmová práce v inkluzívní mateřské škole, strategické postupy při začleňování dětí s SVP, Brno

Jednotlivá témata seminářů jsou zacílena na pomoc při vytváření inkluzivního prostředí ve škole, ve kterém není nikdo vylučován, ale naopak jinakost je vítána.

Obsahy seminářů jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání, především na kompetence komunikativní, k řešení problémů a sociální se zaměřením na inkluzivní vzdělávání.

Dále jsou témata v jednotlivých modulech zaměřena na rozvíjení kreativních přístupů pedagogických pracovníků a na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami uvnitř mateřské školy. Konkrétně se jedná o témata v oblasti inkluzivního vzdělávání dětí, kterými jsou vytváření inkluzivního prostředí v mateřské škola, rozvoj komutačních dovedností a spolupráce ve školním týmu (učitel, speciální pedagog, školní psycholog, dítě a jeho zákonní zástupci).

Obsah modulárního vzdělávacího programu je založen na hlubším průniku do jednotlivých témat, vzájemné výměně zkušeností, reflexi praxe a metodické podpoře práce pedagogů.

Účast předpokládá aktivní zapojení účastníků, kteří budou mít příležitost některé z aktivit sami vyzkoušet.

Součástí jednotlivých seminářů budou informace o dostupných materiálech k dané tematice a o literatuře k dalšímu samostudiu.

Cíl semináře:

Cílem dvoudenního celodenního semináře je podpořit pedagogické pracovníky mateřských škol ve svém profesním a odborném růstu, získat informace, zkušenosti a návody, jaké jsou výhody inkluzivního vzdělávání v mateřské škole.

Rozsah:

Vzdělávací program se skládá ze dvou povinných modulů – po sobě jdoucích dvoudenních seminářů, přičemž každý seminář je v dotaci 8 vyučovacích hodin. Jedná se o jeden nedělitelný vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin.

Počet účastníků:

Optimální počet účastníků je 15. Cílovou skupinu tvoří ředitelé a učitelé běžných mateřských škol, výchovní poradci, poradenští pracovníci a asistenti pedagoga.

Akreditace:

Seminář je akreditován pod názvem Týmová práce v inkluzívní mateřské škole, strategické postupy při začleňování dětí s SVP MŠMT ČR pod č.j.: 22547/2017-1-934.

V případě zájmu o seminář kontaktujte:

Vladislava Kršková - koordinátorka kurzů
vladislava.krskova@rytmus.org 
+420 605 248 490

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

 

Zpět na kurzy