Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Metodické setkání k vytváření Kruhu přátel ve škole

 

Ilustrace

Metodické setkání k vytváření Kruhu přátel ve škole

datum:  Termín konání dle dohody
čas:  4 hodinový kurz
místo: Praha
lektoruje: Pavla Baxová
cena: 950 Kč
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Metodické setkání k vytváření Kruhu přátel ve škole

Kruh přátel hledá způsoby, jak navazovat dobré vztahy, přátelství, jak se ve škole cítit lépe, jak podpořit jeho začleňování. Je vhodným nástrojem podpory třídního klimatu.
Cílem dílny je poskytnout pedagogickým pracovníkům další nástroj, který mohou dobře využít při začleňování dětí se SVP v běžných školách a vědomě budovat dobré vztahy ve třídě.

Kruh přátel významně upevňuje pozici žáka se SVP ve třídě a škole. Žák s postižením nebo znevýhodněním Kruhem přátel získává pozici někoho, kdo potřebuje vrstevnickou podporu, ale zároveň se o něm spolužáci i pedagogové mohou dozvídat jeho názory, pocity, potřeby, jeho pohled, jeho silné stránky.

Tento nástroj také pomáhá pedagogům podporovat žáky v kompetencích spolupracovat, respektovat odlišnosti, formulovat svůj názor a zodpovídat za svá rozhodnutí či za rozhodnutí skupiny.

Kruh přátel rovněž buduje pozici pedagoga jako průvodce žáků. Může být i vhodným prostorem pro efektivní komunikaci s rodiči všech žáků ve třídě.

V tomto semináři se účastníci naučí, jak kruh přátel ve své škole vytvořit tak, aby byl přínosem pro všechny zúčastněné.

Co je Kruh přátel?

  • nástroj metody Plánování zaměřené na člověka, také nazývaný Kruh podpory
  • jde o strategický nástroj využívaný při začleňování dětí s postižením do běžných škol
  • vznikl ve Spojených státech a ukázal se být velmi efektivní
  • členy kruhu jsou spolužáci, učitelé a další zúčastnění lidé např. rodina, přátelé
  • společenství Kruhu přátel hledá způsoby, jak dopomoci dítěti, pro kterého je kruh sestaven, navazovat dobré vztahy, přátelství, cítit se ve škole dobře a jak podpořit jeho začlenění
  • členové kruhu se pravidelně jednou týdně scházejí s podporou pracovníka školy a hledají řešení pro konkrétní situace

Účastníci:

 Optimální počet účastníků je 15. Cílovou skupinu tvoří ředitelé a učitelé běžných základních škol, výchovní poradci, poradenští pracovníci a asistenti pedagoga.

Rozsah

Celkový rozsah kurzu je 4 hodiny.

Akreditace:

Kurz je akreditován pod názvem Metodické setkání k vytváření Kruhu přátel ve škole MŠMT ČR pod č.j. MSMT - 22547/2017-1-934.

V případě zájmu o kurz kontaktujte:

Jana Rimbalová - koordinátorka kurzů
jana.rimbalova@rytmus.org
+420 737 248 459

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

 

Zpět na kurzy