Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Platební podmínky

 

Ilustrace

Platební podmínky

datum:  5. - 7.9., 19. - 21.9., 5. - 7.10.,
17. - 19.10.2016
čas:  9 - 17 hodin
místo: Diakonická akademie s.r.o., Belgická 374/22, Praha 2
lektoruje: tým lektorů
cena: 9 500,- Kč PLNĚ OBSAZEN
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Platební podmínky

Nejprve se přihlaste prostřednictvím online přihlášky, tlačítko naleznete pod základními informacemi k Vámi vybranému kurzu. Přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Seminář uhraďte podle instrukcí níže. Po přijetí Vaší platby Vám zašleme fakturu. Cca týden před konáním Vám zašleme e-mailem podrobné informace.

Základní kurz pro asistenty pedagoga

Částku zašlete na číslo účtu: 2500718915/2010
Cena: 9 500,-
Variabilní symbol: 05092016

Částku prosím uhraďte nejpozději 14 dní před začátkem kurzu.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu.

V případě, že neuvedete správný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu do zprávy pro příjemce, nebudeme schopni rozpoznat osobu, za kterou je kurzovné uhrazeno. Proto Vás prosíme, abyste dodrželi naše požadavky platby z důvodu identifikace platby.

Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky (Jana Rimbalová - koordinátorka kurzů v Praze jana.rimbalova@rytmus.org, 737 248 459 ). V případě zrušení Vaší účasti na kurzu méně než 14 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami. Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez stornopoplatků.

Studentům prezenčního studia poskytujeme slevu 25% z ceny. Nutno předložit potvrzení
o studiu.

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

Jak se kurz líbil účastníkům?

"Na kurzu jsem získala mnoho informací a dovedností, které se snažím využívat při práci jak s dětmi, učiteli, rodiči, ale i ve své rodině. Naučila jsem se o hodně více porozumět dětem zdravým, ale hlavně dětem se zdravotním postižením nebo ze sociálně znevýhodněných rodin. Dokážu pochopit, proč se chovají některé děti jinak než ostatní, co je tou příčinou. Myslím si, že jim můžu už lépe poradit, pomoct při jejich vzdělávacím procesu. Kurz mi pomohl naučit se řešit nenadále situace (zdravotní, výchovné, komunikační), ale i to, jak těmto situacím předcházet. Díky kurzu jsem získala větší sebevědomí. Dokážu se lépe prosadit v práci, nebojím se říct svůj názor, ozvat se, když se mi něco nelíbí. Znalosti získané na kurzu plně využívám jak při přípravě na vyučování, při práci s dětmi v hodinách, při dozoru o přestávkách a při mimoškolních aktivitách."

"Kurz pro asistenty pedagoga jsem se rozhodla studovat kvůli získání potřebných znalostí a dovedností, které mi pomůžou k výkonu mé práce s dětmi. Kurz plně naplnil má očekávání, jsem velmi ráda za účast na něm. Dle mého názoru byly přednášky na vysoké úrovni. Lektoři a organizátoři kurzu nám všem vycházeli ochotně vstříc. Přála bych si nadále pracovat jako asistentka pedagoga a vím, že na sobě musím pořád v mnohém pracovat. Během kurzu jsem získala spoustu zkušeností, poznatků, dojmů a přátel. Kurz mne hodně obohatil a věřím, že jsem díky němu našla cestu tím správným směrem."

"Ve své práci využiji spoustu poznatků z kurzu – práce se skupinou, diskuse s dětmi. Uvědomila jsem si nutnost jednoznačně formulovat zadání i kritéria hodnocení. Setkání podpořilo můj přístup k hodnocení dětí ve třídě. Vyhovuje mi koncepce semináře – zápisy na flipchart a dělání poznámek, že jsem dobře viděla lektorku i jejími gesty a mimikou a vlastní prožitek a činnost např. zahrát si roli asistentky nebo žáka."

"Vyhovovalo mi aktivní zapojení do činností. Diskuse byly podpořeny materiály, zkušenostmi a zážitky lektorky. Přednášky mě přiváděly k zamyšlení nad tím, jaké všechny metody jsou využitelné při mé práci asistenta."

"Využiji poznatky v individuálním přístupu k žákům a při jejich hodnocení. Kurz podpořil můj respekt a toleranci k individuálním odlišnostem dětí."

"Využiji informace z kurzu z hlediska přístupu asistenta k dítěti jako k individualitě a jedinečné osobnosti. Změnila jsem svůj pohled na hodnocení v tom, že vždy je „něco“ za co můžu dítě kladně ohodnotit. Dnešní odpolední náplň kurzu byla nesmírně obohacující a zábavná."

"Moc se mi líbila hra „Student a asistent“ i ostatní hry, které budu také aplikovat ve škole. Vyhovovala mi spolupráce lektorů s posluchači."

"Posílám Vám vyjádření radosti, které se mi dostává, kdykoli si jen vzpomenu na náš kurz. Vím, že nabídnout dnešní společnosti jiný náhled na život samotný a k tomu ještě i citlivější než býval kdysi dřív je velmi těžké. Z vlastní zkušenosti vím, že lidé jsou ochotni naslouchat věcem novým, ale méně již je praktikovat. V PODSTATĚ osvobozujete systém od odlidštěnosti, dáváte prostor pro ochutnávání jiné kvality než je disciplína a slovo musím nebo měl bych, upozaďují slova můžu a bude mi pomoženo. DĚKUJI."

 

Zpět na kurzy