Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Platební podmínky

 

Ilustrace

Platební podmínky

datum:  28. - 30.8., 11. - 13.9.,
25. - 27.9., 9. - 11.10.2017
čas:  9 - 17 hodin
místo: Sál Slévárny Vaňkovka, Brno, 602 00
lektoruje: tým lektorů
cena: 9 500,- Kč POUZE NÁHRADNÍCI
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Platební podmínky

Přihlášení bude platné po vyplnění online přihlášky. Pokud jste tak již neučinili, tlačítko pro přihlášení naleznete pod základními informacemi k Vámi vybranému kurzu. Přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Nejpozději dva měsíce před začátkem od nás obdržíte instrukce k platbě. Podrobné informace k průběhu kurzu Vám s předstihem zašleme e-mailem před začátkem konání.

Základní kurz pro asistenty pedagoga

Cena: 9 500,-

Postup pro odhlášení z kurzu a storno poplatky

Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky (vladislava.krskova@rytmus.org, 734 441 119). V případě zrušení Vaší účasti na kurzu méně než 14 dní před jeho začátkem Vám budeme účtovat 500,- Kč za administrativní úkony spojené s Vaší přihláškou. Pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami. Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez stornopoplatků.

Slevy

Studentům prezenčního studia poskytujeme slevu 25% z ceny. Nutno předložit potvrzení o studiu.

Osobní údaje

Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pro potřeby evidence účasti na kurzech. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

Jak se kurz líbil účastníkům?

"Na kurzu jsem získala mnoho informací a dovedností, které se snažím využívat při práci jak s dětmi, učiteli, rodiči, ale i ve své rodině. Naučila jsem se o hodně více porozumět dětem zdravým, ale hlavně dětem se zdravotním postižením nebo ze sociálně znevýhodněných rodin. Dokážu pochopit, proč se chovají některé děti jinak než ostatní, co je tou příčinou. Myslím si, že jim můžu už lépe poradit, pomoct při jejich vzdělávacím procesu. Kurz mi pomohl naučit se řešit nenadále situace (zdravotní, výchovné, komunikační), ale i to, jak těmto situacím předcházet. Díky kurzu jsem získala větší sebevědomí. Dokážu se lépe prosadit v práci, nebojím se říct svůj názor, ozvat se, když se mi něco nelíbí. Znalosti získané na kurzu plně využívám jak při přípravě na vyučování, při práci s dětmi v hodinách, při dozoru o přestávkách a při mimoškolních aktivitách."

"Kurz pro asistenty pedagoga jsem se rozhodla studovat kvůli získání potřebných znalostí a dovedností, které mi pomůžou k výkonu mé práce s dětmi. Kurz plně naplnil má očekávání, jsem velmi ráda za účast na něm. Dle mého názoru byly přednášky na vysoké úrovni. Lektoři a organizátoři kurzu nám všem vycházeli ochotně vstříc. Přála bych si nadále pracovat jako asistentka pedagoga a vím, že na sobě musím pořád v mnohém pracovat. Během kurzu jsem získala spoustu zkušeností, poznatků, dojmů a přátel. Kurz mne hodně obohatil a věřím, že jsem díky němu našla cestu tím správným směrem."

"Ve své práci využiji spoustu poznatků z kurzu – práce se skupinou, diskuse s dětmi. Uvědomila jsem si nutnost jednoznačně formulovat zadání i kritéria hodnocení. Setkání podpořilo můj přístup k hodnocení dětí ve třídě. Vyhovuje mi koncepce semináře – zápisy na flipchart a dělání poznámek, že jsem dobře viděla lektorku i jejími gesty a mimikou a vlastní prožitek a činnost např. zahrát si roli asistentky nebo žáka."

"Vyhovovalo mi aktivní zapojení do činností. Diskuse byly podpořeny materiály, zkušenostmi a zážitky lektorky. Přednášky mě přiváděly k zamyšlení nad tím, jaké všechny metody jsou využitelné při mé práci asistenta."

"Využiji poznatky v individuálním přístupu k žákům a při jejich hodnocení. Kurz podpořil můj respekt a toleranci k individuálním odlišnostem dětí."

"Využiji informace z kurzu z hlediska přístupu asistenta k dítěti jako k individualitě a jedinečné osobnosti. Změnila jsem svůj pohled na hodnocení v tom, že vždy je „něco“ za co můžu dítě kladně ohodnotit. Dnešní odpolední náplň kurzu byla nesmírně obohacující a zábavná."

"Moc se mi líbila hra „Student a asistent“ i ostatní hry, které budu také aplikovat ve škole. Vyhovovala mi spolupráce lektorů s posluchači."

"Posílám Vám vyjádření radosti, které se mi dostává, kdykoli si jen vzpomenu na náš kurz. Vím, že nabídnout dnešní společnosti jiný náhled na život samotný a k tomu ještě i citlivější než býval kdysi dřív je velmi těžké. Z vlastní zkušenosti vím, že lidé jsou ochotni naslouchat věcem novým, ale méně již je praktikovat. V PODSTATĚ osvobozujete systém od odlidštěnosti, dáváte prostor pro ochutnávání jiné kvality než je disciplína a slovo musím nebo měl bych, upozaďují slova můžu a bude mi pomoženo. DĚKUJI."

 

Zpět na kurzy