Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Právní úprava inkluzivního vzdělávání

 

Ilustrace

Právní úprava inkluzivního vzdělávání

datum:  11. březen 2016
čas:  9 - 17 hodin
místo: Sál Slévárny Vaňkovka, Brno, 602 00
lektoruje: Šárka Dušková, Lucie Obrovská
cena: 1 600,- Kč
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Právní úprava inkluzivního vzdělávání

Školský systém čeká od roku 2016 důležitá změna v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela zavádí systém podpůrných opatření, jejichž cílem je poskytnout cílenou podporu v zajišťování vzdělávacích potřeb žáka.

Témata kurzu:

  • Seminář provede účastníky základy právní úpravy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami po novelizaci školského zákona
  •  Po vysvětlení základních ideových východisek se zaměří na právní úpravu podpůrných opatření, proces jejich zavádění, financování i ukončování jejich poskytování
  •  Specifická pozornost bude věnována podpůrným opatřením ve formě asistenta pedagoga a individuálního vzdělávacího plánu
  • Seminář se zaměří na povinnosti škol při přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ke vzdělávání a k možnostem vzdělávání žáků ve speciálních třídách nebo školách
  • Budeme pracovat s konkrétními případy, právními předpisy i praktickými ukázkami právních dokumentů.


Seminář je určen:

  • pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří začleňují děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole
  • kapacita kurzu je maximálně 20 účastníků

Akreditace:

  • seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP

Informace o lektorce Šárce Duškové naleznete zde

Lektorka Lucie Obrovská:

Je absolventkou Právnické (2006) a Pedagogické (2009) fakulty Masarykovy univerzity. Následně pokračovala studiem v rámci doktorského studijního programu v oboru Dějiny práva a římské právo (2012). Po několikaletém působení v nevládním sektoru se od roku 2010 jako právnička Kanceláře veřejného ochránce práv soustřeďuje na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy. Věnovala se výuce právní nauky na střední škole, od roku 2008 vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, přednášela pro Ministerstvo pro místní rozvoj a další subjekty. Od roku 2014 zpracovává odborné a jazykové korektury právních textů. Publikuje především v oblasti práva na vzdělání, školské legislativy a dějin práva.


Kontakt:

Vladislava Kršková - koordinátorka kurzů v Brně
vladislava.krskova@rytmus.org, 777 253 789

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

Jak se kurz líbil účastníkům?

Toto jsou ohlasy kurzu...

 

Zpět na kurzy