Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Řešení problémů v týmu

 

Ilustrace

Řešení problémů v týmu

datum:  Termín konání dle dohody
čas:  8 hodinový kurz
místo: Praha
lektoruje: Pavla Baxová
cena: 1 600 Kč
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Řešení problémů v týmu

Účastníci semináře se seznámí s metodou facilitace a přístupy ke skupinovému řešení problémů. Cílem vzdělávacího programu je podpořit učitele a pracovníky školních poradenských pracovišť při efektivním vedení porad a týmových schůzek.

Využití skupiny pro řešení problémových situací se ukazuje výrazně efektivnější než řešení problému jednotlivcem. Bezradnost učitele při řešení situací týkajících se konkrétního dítěte může být příčinou ztráty motivace nebo vést k "vyhoření".

Kurz je zaměřen na zvládnutí technik, které je možno využívat pro stimulaci tvořivého řešení problémových situací v týmu.

Absolventi porozumí podstatě facilitační metody, seznámí se s úkoly facilitátora a budu schopni:

  • jasně formulovat konkrétní problematickou situaci
  • vést diskuzi o daném problému
  • vytvořit dobré podmínky a podporovat pozitivní a konstruktivní atmosféru pro skupinové řešení problému
  • převést návrhy řešení do proveditelného akčního plánu
  • poskytovat zpětnou vazbu
  • aplikovat metodu týmového řešení problémů ve školském prostředí

V kurzu budou použity metody výkladu a nácviku, v závěru si účastníci vyzkouší samostatné vedení porady. Kurz bude veden interaktivně.

Rozsah:

Celkový rozsah kurzu je 8 hodin.

Prezenční, seminář bude probíhat formou přednášky s využitím powerpointové prezentace, rozborem konkrétních kazuistik, zodpovídáním modelových otázek a diskuze s účastníky.

Počet účastníků:

Optimální počet účastníků je 10. Cílovou skupinu tvoří ředitelé a učitelé běžných základních škol, výchovní poradci, poradenští pracovníci a asistenti pedagoga.

Akreditace:

Kurz je akreditován pod názvem Řešení problémů v týmu MŠMT ČR pod č.j.: 1110/2016-1-112.

V případě zájmu o kurz kontaktujte:

Jana Rimbalová - koordinátorka kurzů
jana.rimbalova@rytmus.org
+420 737 248 459

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

 

Zpět na kurzy