Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Školský zákon o dětech s postižením v běžné škole

 

Ilustrace

Školský zákon o dětech
s postižením v běžné škole

datum:  16. září 2015
čas:  9 - 17 hodin
místo: Diakonická akademie,
Belgická 374/22, Praha 2
lektoruje: Mgr. Lenka Felcmanová
cena: 1 200,- Kč
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Školský zákon o dětech
s postižením v běžné škole

Seznamte se se současnou legislativou vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání a zorientujte se v nových školských předpisech. Na konkrétních příkladech vám ukážeme, jak se platné předpisy promítají do praxe.

Seminář bude probíhat formou přednášky s využitím powerpointové prezentace, rozborem konkrétních kazuistik, zodpovídáním modelových otázek a diskuze s účastníky. Lektorka je pedagožka na katedře speciální pedagogiky PedF UK.

Témata kurzu:

  • Právní úprava vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (výklad ustanovení zákona 561/2004 Sb. vztahujících se ke vzdělávání žáků se SVP, výklad ustanovení vyhlášky č. 73/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. – s důrazem na změny v právní úpravě od roku 2011, představení připravovaných změn školského zákona, zejména ustanovení § 16)
  • Právní úprava poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (výklad ustanovení vyhlášky č. 72/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. s důrazem na změny v právní úpravě od roku 2011)
  • Povinnosti škol v kontextu sociálně-právní ochrany dětí (výklad ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění s důrazem na představení změn od roku 2013, výklad příslušných ustanovení trestního zákoníku)

Kurz je určen:

  • pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří začleňují děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole

Akreditace:

  • seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP

Informace o lektorce naleznete zde

Kontakt:

Lucie Soukupová - koordinátorka kurzů s inkluzivní tématikou
lucie.soukupova@rytmus.org, 733 185 689

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

Jak se kurz líbil účastníkům?

Toto jsou ohlasy kurzu...

 

Zpět na kurzy