Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Tvorba a využití individuálního vzdělávacího plánu

 

Ilustrace

Tvorba a využití individuálního
vzdělávacího plánu

datum:  14. říjen 2016
čas:  9 - 16 hodin
místo: Praha, bude upřesněno
lektoruje: Mgr. Jitka Topičová, Michaela Antalíková
cena: 1 600,- Kč
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Tvorba a využití individuálního
vzdělávacího plánu

Naučíme Vás vytvářet individuální plán tak, aby byl vodítkem ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Aby nebyl jen „formálním dokumentem“, ale živým organismem, který Vám bude ku pomoci. Vy i rodič budete jasně vědět, co se bude žák učit a jak bude hodnocen.

Má význam vytvořit dobrý vzdělávací plán?
Stojí to za tu námahu?
V čem se vyplatí? A komu?

Víme, že sestavit individuální vzdělávací plán (IVP) není jednoduché, pokud chceme, aby byl pro učitele vodítkem, jak děti vzdělávat. Nabízíme Vám prožitkový seminář, na kterém Vás tvorbou plánu provedeme.

Během kurzu se budeme zabývat také tím, jak efektivně definovat vzdělávací cíle vzhledem k individuálním potřebám žáků. Jak sestavit IVP tak, aby dosáhl formy nástroje, který vám pomůže při každodenní pedagogické práci se začleněným žákem. Nelze vynechat, že se v rámci kurzu seznámíte s jedním z nástrojů Přístupu zaměřeného na člověka, který může být základem pro IVP.

Co Vám kurz přinese:

 • seznámení s legislativními a jinými dokumenty vztahujícími se k tvorbě IVP a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • naučíte se zjišťovat potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • naučíte se, jak pracovat v týmu
 • seznámíte se s etapami tvorby IVP
 • představíme Vám nástroj Přístupu zaměřeného na člověka
 • naučíte se vyhodnocovat klady a možná úskalí práce s IVP
 • naučíte se reflektovat postup práce s IVP ve škole

Kurz je určen:

 • pro pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga, speciální pedagogy
 • pro sociální pracovníky, pracovníky poradenských zařízení a další zájemce
 • kapacita kurzu je maximálně 20 účastníků

Akreditace:

 • seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP

Informace o lektorkách naleznete zde

Kontakt:

Jana Rimbalová - koordinátorka kurzů s inkluzivní tématikou
jana.rimbalova@rytmus.org, 737 248 459 

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

Jak se kurz líbil účastníkům?


"Kurz mi přinesl nové poznatky o rozsahu a možnostech při vytváření individuálních plánů a zkušenosti ostatních. Poznatky využiji jak v soukromí, tak i v budoucím plánovaném odborném poradenství pro děti s hendikepem. Lektorka byla úžasná. Je skvělé, že dokázala svůj výklad podložit zkušenostmi z praxe. Přeji hodně spokojených posluchačů."

"Kurz mi přinesl hlubší vhled do problematiky s ohledem na růst dítěte. Určitě využiji poznatky v praxi, plány budu dělat konkrétněji a podrobněji."

"Vím lépe, jak přistupovat k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Kurz mi pomohl více konkretizovat metody v individuálním plánování a naučila jsem se, jak tvořit a využívat individuální plán při výuce. Budu při výuce tvořivější."

"Kurz mi přinesl nové informace, poznatky a nápady. Poznatky využiji nejen při plánování a vzdělávacím procesu ale i inspiraci pro moji další práci. Informace budu předávat kolegyním a kolegům. Byl to výborně strávený čas."

 

 

Zpět na kurzy