Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Žák s postižením v běžné škole - rady, zkušenosti, informace

 

Ilustrace

Žák s postižením v běžné škole - rady, zkušenosti, informace

datum:  8. prosinec 2015,
čas:  12:30 - 16:30
místo: Skautský institut, Staroměstské nám. 4, Praha 1
lektoruje: Pavla Baxová,
Michaela Antalíková Němcová
cena: 600,- Kč
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Žák s postižením v běžné škole - rady, zkušenosti, informace

Jste učitelka/učitel na základní škole a chcete vědět, co udělat pro začlenění dítěte s postižením? Máte ze začlenění obavy? Jak se připravit? Co funguje? Co je přínosné pro dítě, rodinu i Vás jako učitele?

Pomůžeme Vám připravit se na příchod žáka se znevýhodněním do školy, třídy. Častokrát se v naší praxi setkáváme s učiteli v této situaci a vnímáme jejich obavy, potřebu informací, touhu připravit se co nejlépe na to, jak učit nejlépe v nové situaci. Nabízíme Vám prožitkový seminář, který Vaše obavy rozptýlí.

Co Vám kurz přinese:

 • informace potřebné pro přípravu na příchod žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • naučíte se efektivně definovat vzdělávací cíle vzhledem k individuálním potřebám žáků
 • informace o tom, jak sestavit individuální vzdělávací plán (IVP) tak, aby byl nástrojem, který Vám pomůže při každodenní pedagogické práci se začleněným žákem
 • seznámení s nástrojem Přístupu zaměřeného na člověka, který může být základem
  pro IVP

Témata kurzu:

 • Co už mám a co ještě potřebuji? Budeme mapovat, jaká je Vaše konkrétní situace
  a jaké zdroje pomoci se v ní nacházejí. Jaká je diagnoza žáka, co o ní víme.
 • Jak mluvit s dítětem s postižením a jeho rodiči? Jak nastavit spolupracující vztah s rodiči? K čemu to bude dobré?
 • Jak pracovat na individuálním vzdělávacím plánu, aby byl pro nás pomocí
  a vodítkem?
  Řekneme si základní pravidla dobrého IVP.
 • Co udělat, abych nevyhořel/a? O nutnosti pracovat v týmu a kdo všechno v týmu může být.
 • Kde najdu pomoc? Nabídneme (a možná i Vy sobě navzájem) zdroje informací, pomoci, literatury.

Kurz je určen:

 • pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří začleňují děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole
 • kapacita kurzu je min. 10 a max. 20 účastníků

Akreditace:

 • seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP

Informace o lektorkách naleznete zde

Kontakt:

Lucie Soukupová - koordinátorka kurzů s inkluzivní tématikou
lucie.soukupova@rytmus.org, 733 185 689

 

Prostory poskytuje Skautský institut a Eduin. Děkujeme.

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

Jak se kurz líbil účastníkům?


"Seminář mi přinesl hodně nového. Paní Němcová byla vynikající lektorka. Učili jsme se různým cvičením, hrám, které můžeme využívat v praxi."

"Naučila jsem se nové způsoby výuky, vyzkouším si některé při vlastní praxi. To velmi oceňuji. Forma předávání informací byla skvělá, živá a tvůrčí."

"Seminář mi přinesl metody, jak navázat kontakt s dítětem, jak s ním při práci postupovat a jak komunikovat. Seminář byl názorný, sdíleli jsme zkušenosti."

"Získala jsem spoustu podnětů k zamyšlení. Seminář hodnotím velmi pozitivně. Lektorka podala vše velmi srozumitelnou a hravou formou. Moc děkuji."

 

 

Zpět na kurzy