Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> O nás

Kdo jsme?

Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

 
Nadační fond Rytmus vznikl v lednu 2015 s cílem podpořit rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice a to pořádáním kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky. Nadační fond je součástí aktivit nestátní neziskové organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. Svou náplní tak navazuje na tradici vzdělávání pedagogických pracovníků, které Rytmus zajišťuje už od roku 2002.


V současné době máme akreditaci k většině nabízených kurzů a seminářů
. Pořádáme kurzy pro pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga, rodiče, sociální pracovníky a realizujeme dílny pro žáky.

Kurzy a semináře vedeme formou diskusí, zážitkově, sdílíme zkušenosti, vzájemně se obohacujeme různými pohledy. Kreativními způsoby hledáme řešení konkrétních problémů, na které ve své práci či životě narážíte. V rámci kurzů společně hledáme cesty a zdroje vedoucí ke kvalitnímu začleňování dětí a dospělých do běžného života. Pracujeme s tím, co je nám k dispozici teď a tady.

Absolventi kurzů a seminářů se zorientují v oblasti začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Naučí se využívat účinné nástroje pro začleňování dětí vycházející z přístupu zaměřeného na člověka.

Účastníci našich kurzů jsou typicky pedagogičtí a sociální pracovníci, rodiče a další zájemci o inkluzívní vzdělávání. Do konce roku 2018 jsme proškolili celkem 1907 lidí:


Číslo akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP
NF Rytmus byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení pod č.j. MŠMT- 35813/2014-2s
IČO: 03 243 648, identifikátor právnické osoby: 691 007 306