Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme - Akreditované semináře
pro pedagogické pracovníky

Vzděláváme

Vítáme pedagogické pracovníky, rodiče, sociální pracovníky a jiné zájemce o inkluzívní vzdělávání :)

V případě dotazů se obracejte na příslušného koordinátora:

Kurzy Praha

Jana Rimbalová

jana.rimbalova@rytmus.org
+420 737 248 459

Kurzy Ostrava

Lukáš Horyna

lukas.horyna@rytmus.org
+420 734 441 119

Kurzy Brno

Vladislava Kršková

vladislava.krskova@rytmus.org
+420 605 248 490

Akreditované semináře
pro pedagogické pracovníky

Icon

Metodické setkání k tvorbě Profilu na jednu stránku ve škole

Termín konání dle dohody

Praha

1 500 Kč

Profil na jednu stránku je souhrnem informací o dítěti či mladém člověku a způsobech podpory. Pomáhá ujasnit silné stránky, možnosti a způsoby podpory. Lze ho využívat ve škole jako jeden z nástrojů pro efektivní začlenění, je také dobrým základem i při tvorbě IVP.

Veronika Škopová

Více o kurzu
Icon

Metodické setkání k vytváření Kruhu přátel ve škole

Termín konání dle dohody

Praha

950 Kč

Kruh přátel hledá způsoby, jak navazovat dobré vztahy, přátelství, jak se ve škole cítit lépe, jak podpořit jeho začleňování. Je vhodným nástrojem podpory třídního klimatu.
Cílem dílny je poskytnout pedagogickým pracovníkům další nástroj, který mohou dobře využít při začleňování dětí se SVP v běžných školách a vědomě budovat dobré vztahy ve třídě.

Pavla Baxová

Více o kurzu
Icon

Řešení problémů v týmu

Termín konání dle dohody

Praha

1 600 Kč

Účastníci semináře se seznámí s metodou facilitace a přístupy ke skupinovému řešení problémů. Cílem vzdělávacího programu je podpořit učitele a pracovníky školních poradenských pracovišť při efektivním vedení porad a týmových schůzek.

Pavla Baxová

Více o kurzu